Wednesday, March 5, 2014*phần này mình copy bên XDA luôn để có nguồn,bạn có thể  kéo  xuống luôn  để  xem  phần dịch ::D:*
Khuyến cáo cm9 ko nên dùng vì có thể  xung đột


Nên cóp luôn cả file gỡ cài  đặt,nếu treo boot thì flash luôn cái file gỡ cài đặt

Some points I would like to clear:
first of all sorry for delay in such a small fix/update..
I was hospitalized..
anyways..
I don't want any new threads for Vulpix..
ya u can create share threads in different forums having just link to this main thread..
This is the main Orignal thread and will be.. [IMG]
since I was hospitalized I wasn't able to test everything properly..
uninstaller is uploaded..
plz perform a clean install by first using the uninstaller and then flash 3.1..
and plz someone test and report if any bugs are left..
and plz if u wanna criticize my works simply don't use it.. [IMG]
if u have any problem then plz comment here.. I wont be able to reply each n every pm.. [IMG]
Mod is compatible with devices varing from galaxy y to High end devices like Note 3.. [IMG]


This mod is applicable only for stock and stock based custom roms...
dont try it on cm/aokp..:p

SUPPORTED DEVICES: ALL ROOTED ANDROID DEVICES RUNNING STOCK OR STOCK BASED ROMS [GB+]
yeah u heard it right.. :p
all Gingerbread+ devices... [IMG]
2.3+ support
Dont try it on cm or aokp or aospFeatures

- Greatly increases the score AnTuTu
- Radically improved management of ram(Using Hard Multitasking Tweak)
- Improves a lot the graphics (found a new way to integrate bravia engine parts in mod)
- Scan multimedia time drastically reduced
- Network Improvements
- All SQlite database optimized
- Android performances improved
- Enable hardware features turned off by default for a better experience on entry level devices
- Cleans the system every 24 hours, thecache every week and the Dalvik every month
- Reduces the startup time of Android
- Allows you to play ported games without lags
- Automatically Zipalign on each boot
- NEW BEATS AUDIO V2.0 INCLUDED (i havnt updated that on my old thread of beats audio)
- New Enhanced LOOPY SMOOTHNESS tweak (Much more buttery smooth)
- V6 supercharger parts included
- Launcher loading is much faster than before
- Boot time decreased

Battery
- The battery is calibrated on every boot
- Drastically decreased the drainage of battery
- Check the activities that consume too much battery stop them
- When the phone is charging reduces system services for faster charging
- Improvements in build.prop
- Disable animation of the system when the battery is nearly exhausted

Graphics, Screen, Images & sound

- Enables a non-aggressive dithering to save CPU
- When you lock the device, the engine makes sure that the GPU is turned off
- Enables deep sleepalso in the bugged rom
- Parts of bravia engine
- Parts of CrossBreeder (credits to dev)
- Parts of Adrenaline Engine (credits to dev)
- Generates video entropy (like seeder)
- V6 superchargerparts included
- Beats audio 2.0 added

CPU, Governors, I/O Schedulers

- Slightly improves the scaling of the frequencies (for better results u should try deviant or kuro kernel)
- Lightens the load on the CPU switching the workload to GPU rendering
- Enable the swap partition in Android (experimental)
AND MUCH MORE.... xD


Directions to flash:
1.-shutdown ur cell.
2.-press and hold volume up button+home+power button.
u ll be on stock recovery now.
3.-flash cwm zip(GO TO CWM NOW)
4.-mount system and data
5.-flash the zip and reboot

ALL IN ALL U JUST HAVE TO FLASH THE ZIP FROM CUSTOM RECOVERY LIKE CWM.. [IMG]

NOTE : FIRST BOOT MIGHT TAKE SOME TIME AND SOME USERS MIGHT GET BOOTED TWICE. SO IT WILL LOOK LIKE A BOOTLOOP BUT IT ISNT.
if ur first boot is taking much longer then just take out the battry and reboot..

Do take a nandroid bakckup.. [IMG]


EDITHola Peeps..!! [IMG]
Here it is.. [IMG]
3.1 Of the most successful n famous Mod... [IMG]
4000+ users.. [IMG] [IMG] [IMG]
plz perform a clean install by first using the uninstaller
plz don't mirror the link.. [IMG]
And don't forget to press the thanx button and read the changelog.. [IMG]


DOWNLOAD LINK: 

VulpiX v3.1


VulpiX Uninstaller


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
Bản Dịch: Google translate hơi cùi
Một số điểm tôi muốn rõ ràng :
trước hết xin lỗi vì sự chậm trễ trong một sửa chữa nhỏ / cập nhật như vậy ..
Tôi đã phải nhập viện ..
anyways ..
Tôi không muốn bất kỳ chủ đề mới cho Vulpix ..
ya u có thể tạo ra phần chủ đề trong diễn đàn khác nhau có chỉ liên kết đến chủ đề chính này ..
Đây là chủ đề Orignal chính và sẽ được ..
kể từ khi tôi đã phải nhập viện tôi đã không thể kiểm tra tất cả mọi thứ đúng ..
chương trình cài đặt được tải lên ..
plz thực hiện một cài đặt bằng cách đầu tiên sử dụng chương trình cài đặt và sau đó flash 3.1 sạch ..
và plz kiểm tra một ai đó và báo cáo nếu bất kỳ lỗi còn lại ..
và plz nếu u muốn chỉ trích tác phẩm của tôi chỉ đơn giản là không sử dụng nó ..
nếu u có bất kỳ vấn đề sau đó plz bình luận ở đây .. Tôi sẽ không có khả năng để trả lời mỗi n mỗi pm ..
Mod tương thích với các thiết bị varing từ thiên hà y để thiết bị đầu cuối cao như chú giải 3 ..


Mod này chỉ áp dụng cho cổ phiếu và cổ phiếu dựa trên ROM tùy chỉnh ...
không thử nó trên cm / AOKP .. : P

Thiết bị hỗ trợ : các thiết bị Android ALL bắt nguồn từ CHẠY CỔ HOẶC ROMS CỔ DỰA [ GB +]
Vâng u nghe nó đúng .. : P
tất cả các thiết bị + Gingerbread ...
2.3 + hỗ trợ
Dont thử nó trên cm hoặc AOKP hoặc AOSPcác tính năng

- Tăng đáng kể số điểm AnTuTu
- Radically cải thiện quản lý ram ( Sử dụng Hard đa nhiệm Tweak )
- Cải thiện rất nhiều đồ họa (được tìm thấy một cách mới để tích hợp bộ phận động cơ Bravia trong mod )
- Quét thời gian đa phương tiện giảm mạnh
- Mạng lưới cải tiến
- Tất cả các cơ sở dữ liệu SQLite tối ưu
- Màn trình diễn Android được cải thiện
- Kích hoạt tính năng phần cứng tắt theo mặc định cho một trải nghiệm tốt hơn trên các thiết bị cấp nhập cảnh
- Dọn dẹp hệ thống mỗi 24 giờ, thecache mỗi tuần và Dalvik mỗi tháng
- Giảm thời gian khởi động của Android
- Cho phép bạn để chơi trò chơi được chuyển không có độ trễ
- Tự động Zipalign trên mỗi khởi động
- BEATS NEW V2.0 AUDIO BAO GỒM (i havnt cập nhật mà về chủ đề cũ của tôi của nhịp đập âm thanh )
- New Enhanced điên rồ êm ái tinh chỉnh ( bơ nhiều hơn mịn )
- V6 siêu tăng áp bao gồm các bộ phận
- Launcher tải là nhanh hơn nhiều so với trước đây
- Thời gian khởi động giảm

pin
- Pin được hiệu chỉnh mỗi khi khởi động
- Quyết liệt giảm hệ thống thoát nước của pin
- Kiểm tra các hoạt động tiêu thụ quá nhiều pin ngăn chặn chúng
- Khi điện thoại đang sạc giảm các dịch vụ hệ thống sạc nhanh hơn
- Cải tiến trong build.prop
- Vô hiệu hóa hình ảnh động của hệ thống khi pin đã được gần cạn kiệt

Đồ họa , màn hình, hình ảnh và âm thanh

- Cho phép một phối màu không tích cực để tiết kiệm CPU
- Khi bạn khóa điện thoại , các công cụ đảm bảo rằng các GPU tắt
- Cho phép sleepalso sâu trong rom nghe trộm
- Các bộ phận của động cơ bravia
- Bộ phận của CrossBreeder ( các khoản tín dụng để dev )
- Bộ phận của Adrenaline Engine ( các khoản tín dụng để dev )
- Tạo hình dữ liệu ngẫu nhiên ( như seeder)
- V6 superchargerparts bao gồm
- Beats âm thanh 2.0 thêm

CPU, thống đốc , I / O Schedulers

- Hơi cải thiện nhân rộng các tần số ( cho kết quả tốt hơn u nên thử hạt nhân tà hoặc kuro )
- Làm sáng tải trên CPU chuyển đổi khối lượng công việc dựng hình GPU
- Kích hoạt phân vùng swap trong Android (thử nghiệm)
Và nhiều hơn nữa .... xD

Hướng dẫn để flash:
1.- ur tắt máy di động.
2.- bấm và giữ nút âm lượng lên + nhà + nút nguồn.
u sẽ có thu hồi chứng khoán hiện nay.
3. -flash CWM zip ( GO TO CWM DOANH NGHIỆP )
Hệ thống 4. -mount và dữ liệu
5.- flash zip và khởi động lại

ALL IN ALL U JUST phải flash ZIP TỪ HẢI QUAN PHỤC HỒI NHƯ CWM ..

Chú ý: đầu tiên khởi động có thể mất một thời gian VÀ MỘT SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG có thể nhận được khởi động hai lần . SO nó sẽ giống như một BOOTLOOP NHƯNG KHÔNG PHẢI .
nếu ur khởi động đầu tiên mất nhiều thời gian sau đó chỉ cần đưa ra các battry và khởi động lại ..

Làm mất một bakckup nandroid ..

EDIT: Hola Peeps .. !
Ở đây là ..
3.1 Trong số Mod thành công nhất n nổi tiếng ...
4000 + người sử dụng ..
plz thực hiện một cài đặt bằng cách đầu tiên sử dụng chương trình cài đặt
plz không phản ánh liên kết ..
Và đừng quên nhấn nút thank và đọc các thay đổi ..
[MOD][TWEAK]VulpiX V3.1 0-Lg l3-2.3+
  • Title : [MOD][TWEAK]VulpiX V3.1 0-Lg l3-2.3+
  • Author :
  • Date : 5:53 PM
  • Labels :
Reactions:
Categories:

22 comments

Anonymous
March 5, 2014 at 6:02 PM Reply

thực sự thì ko hiểu gì luôn =)), nhưng cứ fash thôi có gì cài lại game vậy :-d

March 5, 2014 at 6:08 PM Reply

ức chế cái google dịch =))....phải flash thử xem đã

March 5, 2014 at 6:22 PM Reply

trải nghiệm là biết hết :d

March 5, 2014 at 6:23 PM Reply

mình dịch đc nhưng lười viết ra =))

Anonymous
March 5, 2014 at 7:42 PM Reply

:p

Anonymous
March 5, 2014 at 7:42 PM Reply

bác đểu v :-b

March 5, 2014 at 8:34 PM Reply

bác cuong dùng sky nên chắc chưa test đâu :>), bác nào làm chuột bạch đê, mình v10s có fly on mod rồi cái cái này sơ nó đánh nhau

Anonymous
March 5, 2014 at 10:22 PM Reply

mấy cái tweak trên blog mình đều flash hết. mà cái này nó làm đt ngủ hơi xâu thì phải

March 6, 2014 at 7:29 AM Reply

thật sự cũng đ muốn hiểu nhưng muốn trải nghiệm.. mà mấy anh em phá l3 zữ ha

March 6, 2014 at 11:08 AM Reply

xong luôn ..treo logo lg luôn.. khỏi động lần nữa thì bị foceclose...vậy là sao mấy bác... rom 2.3 kitkat mà..

Anonymous
March 6, 2014 at 12:52 PM Reply

minh thay binh thuong v10n :d

Anonymous
March 6, 2014 at 5:25 PM Reply

như cạc chả để làm gì cả, xong còn ko uninstall đc cơ

March 6, 2014 at 5:40 PM Reply

sao lại nói thế à bác @@ ,bác cường đã post lên nếu bác ko muốn xài thì gỡ đi mà nếu ko gỡ dk thì lên đây hỏi là dk mà ,đâu cần comment như vậy đâu

March 6, 2014 at 5:55 PM Reply

có lẽ trc đó bạn nên cóp cái file gỡ cài đặt,nếu có gì thì flash

March 6, 2014 at 6:05 PM Reply

bác bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó @-)

March 6, 2014 at 6:09 PM Reply

do bác ko lười ko chịu backup thôi :-b

March 6, 2014 at 9:04 PM Reply

rom thì lúc nào cũng backup 1ban để dành nhưng tội nổi mẹ cái thẻ sd 8gb đầy ....k làm gì nữa ..ức vl

March 6, 2014 at 10:32 PM Reply

:-s

March 6, 2014 at 10:37 PM Reply

làm luôn cái 16gb luôn đi bác =)) (lol) ,em cũng 8gb nhưng toàn chiến game ít up rom với flash lắm :d

March 7, 2014 at 6:51 AM Reply

cha bu` cho e, co moi~ cai 4GB cai game 1 luc het ;-(

March 7, 2014 at 11:48 AM Reply

chả bù đt mình có 20gb [8gb thẻ nhớ+12gb bộ nhớ trog] =))

Anonymous
March 8, 2014 at 7:23 AM Reply

Is this actually work mate?

Post a Comment